Ulga dla członków NSZZ Solidarność

Przypominamy, iż w zeznaniu podatkowym PIT za ubiegły rok można odliczyć (od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opodatkowaniem ) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit ulgi to 500 zł. W sytuacji, gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia,… Czytaj dalej Ulga dla członków NSZZ Solidarność

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Wybory nowego Przewodniczącego i Zarządu MKPOiW „Solidarność”

W dniu 05.01.2023 w biurze Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność” w Gorlicach odbyło się Walne Zebranie członków mające na celu wyłonienie nowego Przewodniczącego i Zarządu MKPOiW „Solidarność” na okres kadencji 2023 – 2028. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie MKPOiW „Solidarność” oraz Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2018 – 2023. Walne Zebranie członków odbyło… Czytaj dalej Wybory nowego Przewodniczącego i Zarządu MKPOiW „Solidarność”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii