Spotkanie integracyjne członków NSZZ „Solidarność”

W dniu 09.02.2024 roku odbyło się spotkanie członków NSZZ „Solidarność” kończące karnawał. Na spotkaniu obecni byli członkowie związku, w tym Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność”, a także zaproszeni goście. Miejscem wspólnej zabawy i dyskusji była restauracja „Tarasowa”.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez Przewodniczącego Oddziału Nr 1 NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Kotowicza. Następnie głos zabrali zaproszeni goście (m.in. Jadwiga Wójtowicz, ks Stanisław Ruszel), którzy dziękowali członkom „Solidarności” za ich zaangażowanie w działalność związku i życzyli im dalszych sukcesów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.