Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych przypadnie na 4 września 2023.

Inauguracja nowego roku szkolnego rozpocznie się inaczej niż do tego przywykliśmy - wynika to z przytoczonego powyżej rozporządzenia, które reguluje organizację roku szkolnego.
Jak czytamy w dokumencie: W szkołach […] zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Zobacz: Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 

Art. 110 ust. 2 oraz 2a ustawy Prawo Oświatowe, obliguje dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy opracowują arkusz organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym do zasięgnięcia opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych.

OPINIA PRAWNA
Dot. opiniowania aneksu organizacji szkoły przez organizacje związkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.